Monday, April 30, 2018

ROCA ,GOC, Romanian Con-celebration & Glorification St. John the New Merciful

Many photos: Greek text: ROCA and GOC of Greece and Romanian True Orthodox, etc;: Mutual Con-celebration & Glorification of newly proclaimed saint, St. John the New Merciful, in Greece

   Inbox  
Add star  

Dan Everiss

<oregdan@hotmail.com>
Mon, Apr 30, 2018 at 1:19 AM


Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Ἀμφιάλης τοῦ νέου Ἐλεήμονος

Σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἀπὸ 5/18-9-2017, τελέσθηκε ἡ ἐπίσημη Διακήρυξη τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ νέου Ἐλεήμονος ἐν Ἀμφιάλῃ Πειραιῶς (+1966), στὴν Ἱερὰ αὐτοῦ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Κερατσίνι στὸν Πειραιᾶ, τὸ Σάββατο, 15/28-4-2018.
Ag.IwAmf1
Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικὸς Μέγας Ἑσπερινός, ψαλλείσης τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ νέου Ἁγίου, ἡ ὁποία συνετέθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, γιὰ νὰ ψάλλεται κατὰ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου τὴν 26η Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους.
Ag.IwAmf2
Χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, μὲ συγχοροστατία τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Τορόντο κ. Μωυσέως, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. Ἔλαβαν μέρος πλῆθος Ἱερέων καὶ Διακόνων. Ἔψαλε ὁ Χορὸς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.
Ag.IwAmf3
 μικρὴ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Θέκλα Μοναχὴ ἔχαιρε πνευματικὰ γιὰ τὴν τιμὴ ὑπὸ τῆς ἐπιγείου Ἐκκλησίας τοῦ ἀοιδίμου Ὁσίου Γέροντος Αὐτῆς, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς δόξασε γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὶς Ἀρετές του. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν, μὲ ἀπόδοση τιμῆς στὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τὰ ὁποῖα ἐκπήγαζαν θεία εὐλογία καὶ παρηγορία.
Ag.IwAmf5
Ag.IwAmf6
Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, τελέσθηκε πολυαρχιερατικὸ Διορθόδοξο Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καὶ Πρωθιεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Τορόντο κ. Μωυσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ἐπίσης οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χάϊφας κ. Ρωμανὸς τῆς ΡΟΕΔ. Παρέστησαν συνολικὰ 16 Ἀρχιερεῖς.
 Ag.IwAmf7
πίσης, ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ ἀντιπροσωπευτικὰ ἀπὸ τὶς διάφορες Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας μας ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ. Ἔψαλε καὶ πάλι ὁ Χορὸς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτη κ. Ἀθανάσιο Ἰωαννίδη.
Ag.IwAmf8
Ag.IwAmf9
AgIwAmf.127

Παρέστη μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνεδύθησαν ἄμφια γιὰ τὴν ἱερὰ Λιτανεία ποὺ ἐπακολούθησε, Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν καὶ ἐντὸς τῶν περιορισμένων χώρων τοῦ Μονυδρίου καὶ ἐκτός, ἔμπροσθεν αὐτοῦ στὸν χῶρο ποὺ εἶχε καταλλήλως διαρρυθμισθεῖ, ἀκούοντας τὴν Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὰ μεγάφωνα ἀλλὰ καὶ παρακολουθῶντας ἀπὸ μεγάλες ὀθόνες.
Ag.IwAmf12
Ag.IwAmf11
μιλία ἐμβριθῆ γιὰ τὸν τιμώμενο Ἅγιο Γέροντα Ἰωάννη, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, εἶχε προετοιμάσει καὶ ἀνέγνωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος παιδιόθεν ἦταν ἐνορίτης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ ὁ Ἅγιος ἦταν ὁ Πνευματικὸς Ὁδηγὸς τῶν γονέων καὶ προγόνων του.Κοινώνησαν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν πανηγυριστῶν ἀπὸ δύο ἅγια Ποτήρια.
Ag.IwAmf10
Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἐψάλη Δοξολογία, ἀνεγνώσθη ὑπὸ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις Διακηρύξεως τῆς Ἁγιότητος τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, ἡ ὁποία ὑπεγράφη κατὰ σειρὰν ἀπὸ ὅλους τοὺς παρόντας Ἀρχιερεῖς, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, ἐπὶ τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου καὶ ἐνώπιον τῆς ἁγίας Κάρας Αὐτοῦ, ἐψάλη τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καὶ ὁ Μακαριώτατος εὐλόγησε τὸ πλῆθος μὲ τὴν ἁγία Κάρα, καὶ διαβάσθηκαν τὰ Κόλλυβα τοῦ Ἁγίου, φέροντα τὴν σεπτὴ Μορφή του.
Ag.IwAmf13
Ag.IwAmf14
κολούθως, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀπηύθυνε σύντομο πνευματικὸ Μήνυμα, μὲ εὐχαριστίες στοὺς προσελθόντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ πιστούς, καὶ σὲ ὅσους ἐκοπίασαν γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς ὅλης λαμπρᾶς ἀπὸ πάσης ἀπόψεως καὶ ἐπιτυχοῦς Τελετῆς.
Ag.IwAmf15
ν συνεχείᾳ, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὅπως καὶ τῶν Ἁλυσίδων ποὺ ἔφερε χιαστὶ κατάσαρκα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς του, μὲ συμμετοχὴ τῶν Ἀρχιερέων, τοῦ ἱ. Κλήρου, Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ πλήθους πιστῶν, ὑπὸ τὶς ψαλμωδίες τοῦ Χοροῦ καὶ τοὺς ἤχους τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.
Ag.IwAmf16
Ag.IwAmf124
Ag.IwAmf24
Ag.IwAmf123

Ag.IwAmf120
Ag.IwAmf121
Ag.IwAmf122
Ag.IwAmf19
Μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Ναό, ἔγινε Ἀπόλυσις ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε κατάλληλες εὐχές, ἀνεκρούσθη ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος καὶ τέλος στὸν Ναὸ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο καὶ οἱ εὐλογίες καὶ συνεχίσθηκε ἡ προσκύνησις τῆς ἁγίας Κάρας καὶ τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, τοῦ ὁποίου ἡ εὐλογία ἦταν ἔκδηλη.
Ag.IwAmf125
Ag.IwAmf126
Τράπεζα γιὰ τοὺς Κληρικοὺς παρετέθη στὴν Αἴθουσα τοῦ σχετικὰ πλησίον εὑρισκομένου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κερατσινίου, μετὰ τὴν ὁποίαν, στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Ναοῦ, οἱ Ἀρχιερεῖς ὑπέγραψαν σχετικὴ ἀφιερωματικὴ ἐνθύμηση, γραφεῖσα στὴν πρώτη λευκὴ σελίδα τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου, διενεμήθησαν εὐλογίες (Ἱερὴ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, δύο Ἱερὲς Ἀκολουθίες Αύτοῦ, καὶ τμῆμα ἐκ τῶν ἱ. Λειψάνων του γιὰ ἑκάστη Ἐπισκοπὴ μὲ ἐπίσημο Συνοδικὸ Πιστοποιητικὸ γνησιότητος) καὶ κατόπιν, στὸν Ναό, βγῆκαν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες.
Ag.IwAmf28
Ag.IwAmf29


No comments:

Post a Comment

I, Joanna Higginbotham, administrator and comment moderator of this blog, promise that Anonymous comments will not be published. Use the "NAME and/or URL" option to enter a name or pseudonym. In your comment include your jurisdiction, rank/status (priest, layman, monk, catechumen, etc.). Reader Daniel will not see unpublished comments, so if you have a message for him, contact him directly: oregdan@hotmail.com