Wednesday, October 5, 2016

Photo Report Exaltation of the Holy Cross Bulgaria


http://internetsobor.org/bolgarskaya-starostilnaya-tserkov/tserkovnye-novosti/starostilnye-tserkvi/bolgarskaya-starostilnaya-tserkov/prazdnik-krestovozdvizheniya-v-sofijskom-svyato-uspenskom-sobore-bolgarskaya-pravoslavnaya-starostilnaya-tserkov-fotoA Photo Report: Of our ROCA's sister church: The Feast of The Universal Exaltation of the Holy Cross, in the Holy Dormition Cathedral in Sofia, Bulgaria,

   Inbox 
Add star 

Dan Everiss

<oregdan@hotmail.com>
Tue, Oct 4, 2016 at 2:26 PM

Found on:<http://internetsobor.org>


 The Universal Exaltation of the Holy Cross Feast,  in the Sofia, Bulgaria,  Holy Assumption/Dormition  Cathedral (Old Calendar Bulgarian Orthodox Church). ФОТО A PHOTO Автор: Монахиня Вера вкл. Author: Nun Vera. . . Опубликовано в Болгарская Старостильная Церковь (Просмотров: 5) Posted in Old Calendar Bulgarian Orthodox Church (Views: 5)

No comments:

Post a Comment